chat
MONTERINGSTIPS

Mollyplugg, mollyskruv - så här fungerar de!

1. Vad är en mollyplugg? 

Gips kan vara ett svårt material att fästa tyngre föremål i utan att riskera att väggen förstörs. För att förminska denna risk kan man montera en mollyplugg och sedan fästa objektet i denna. Vid montering expanderar denna metallplugg på baksidan av gipsskivan och sprider på så sätt ut bärytan på ett större område. Det är denna funktion som ökar möjlig tyngd på det föremål du vill montera på gipsväggen. 

2. Vilka underlag kan mollypluggen användas i?

De mollyplugg som vi på Möbeltassen är framtagna främst för att användas i gipsskivor, vare sig de sitter på väggen eller uppe i taket. De tre olika storlekarna hos oss är alla till för dubbelgipsväggar men har olika förankringsdjup: 

3. Vilken belastning tål en mollyplugg? 

Enligt vår underleverantör tål våra mollypluggar en belastning på: 

 • Skruvmått 4 mm: upp till 15 kg
 • Skruvmått 5 mm: upp till 20 kg
 • Skruvmått 6 mm: upp till 30 kg

Notera dock att det är viktigt att kolla upp hur mycket belastning din gipsvägg klarar av. 

4. Borr-dimension som skall användas vid montering:

 • Skruvmått 4 mm: Använd borr-dimension 8 mm

 • Skruvmått 5 mm: Använd borr-dimension 10 mm 

 • Skruvmått 6 mm: Använd borr-dimension 12 mm

 • Bultmått 8 mm: Använd borr-dimension 14 mm

5. Så här monteras mollypluggen: 

Vid montering av mollypluggen i gipsskivor så rekommenderas att använda sig utav en monteringstång framtagen för just mollypluggen. Denna rekommendation görs för att skruvdragare har en tendens att skapa rotation på hela pluggen och med otur även förstöra gipsväggen. 

 1. Se till att du har tillgång till en borr med rätt dimension (se punkten ovan), skruvmejsel eller skruvdragare med korrekt bits samt en monteringstång för mollypluggar.

 2. Borra hålet i väggen på önskad placering. 

 3. Tryck in expandern i hålet, om detta steg går trögt kan lätta knackningar med gummiklubba tas till hjälp.

 4. Följ instruktionerna till den monteringstång du har tillgänglig för att sätta tången i rätt läge för montering. 

 5. Placera tången mot väggen och haka i skruven. För att kunna haka fast tången kan skruven behövas skruvas ut några varv. 

 6. Dra fast och expandera ankaret genom att trycka in tångens handtag. För att få fast den ordentligt kan upprepade intryck av handtaget krävas. Se dock till att inte trycka fast den för hårt eftersom detta kan förstöra gipsväggen, sluta således trycka när du uppfattar ett visst motstånd och mollypluggen känns stabil. 

 7. Beroende på vilken tång du använder dig av så avlägsnar du tången på olika sätt. Det kan till exempel finnas en liten knapp eller spak som skall tryckas in medan vissa tas bort genom att enbart haka av tången. 

 8. Skruva ut skruven och skruva fast det föremål som önskas monteras. Detta steg kan med fördel utföras med hjälp av en skruvmejsel för att inte överdra skruven vilket kan förstöra mollypluggens expandering. Om så önskas kan även en annan skruv än den som medföljer användas vid monteringen av föremålet så länge som den har samma dimension och gänga. 

6. Så här tar du bort mollypluggen: 

Det finns 3 alternativa metoder för att avlägsna mollypluggen. 

Metod 1: 

 1. Se till att du har tillgång till en skruvdragare med rätt bits (alternativt en stjärnskruvmejsel), hammare och tång. 

 2. Skruva med hjälp av skruvdragaren ut skruven tills den sitter löst.

 3. Skruva in skruven lite, enbart så att skruven har fått fäste igen och du kan få ett grepp om den.

 4. Ta hammaren och slå in skruven nästan hela vägen in till väggen.

 5. Ta tången och greppa tag om skruvhuvudet för att sedan dra mollypluggen rätt ut. 

 6. Om så önskas kan hålet som pluggen efterlämnat lagas, följ isåfall stegen i punkt 7. 

Metod 2:

 1. Avlägsna skruven från pluggen med hjälp av en skruvdragare eller stjärnmejsel.

 2. Ta en näbbtång och böj in kragen mot mitten på båda sidor så att du i nästa steg kan få ett stabilt grepp. 

 3. Greppa tag om kragen med till exempel en hovtång och vrid tills du hör ett poppande ljud och kragen avlägsnats. 

 4. Tryck in resterande del av pluggen in i väggen med hjälp av en skruvmejsel. Du lär höra pluggen trilla ner när du har tryckt in den tillräckligt. 

Metod 3: 

 1. Avlägsna skruven helt från pluggen.

 2. Ta en hammare och slå in kragen och pluggen i gipsväggen tills dess att hylsan inte sticker ut. Detta underlättar lagningen av hålet som beskrivs i punkt 7. 

7. Lagning av hål som mollyskruv har skapat:

Att avlägsna denna plugg från gipsväggen bidrar tyvärr med ett efterlämnat hål. Om man önskar täcka dessa hål har vi här nedan beskrivit steg för steg hur du kan gå tillväga. 

Om avläsningen skett på önskat sätt så borde hålet pluggen lämnat efter sig vara tillräckligt litet för att det ska räcka med att spackla över det. 

 1. Se till att skapa en så plan yta som möjligt på väggen genom att avlägsna den kant som pluggen efterlämnat. Detta kan förslagsvis göras med hjälp av spackelspaden. 

 2. Lägg på spackelmassan med spackelspaden och för massan över hålet. Detta moment kan behövas upprepas någon/några gånnger till. 

 3. Använd en våt trasa för att torka av det spacklade området för att minska sannolikheten till att behöva slipa ytan efter att spackelmassan har torkat. 

Här hittar du vårt sortiment av mollyplugg!