chat

Så här mäter du! - Få rätt storlek på dina möbeltassar

Det finns tre huvudkategorier som vi valt att dela in möbeltassar i.

Dessa tre kategorier mäts lite på olika sätt. Här förklarar vi skillnaderna.

1. Så här mäter du för: Utvändiga möbeltassar

2. Så här mäter du invändiga möbeltassar

3. Så här mäter du Ovan-på möbeltassar