chat
MONTERINGSTIPS

Allt om takkrok betong

1. Välj rätt takkrok beroende på material i taket:

 • För takkrok betong, kan du använda: Takkrok, lampkrok, upphängningsbeslag fungerar perfekt till trä-, betong-, sten- och gipstak. Till de tre sistnämnda krävs dock en plugg avsedd för underlaget vid montering. 

2. Hur mycket vikt klarar takkrokar att bära upp:

 • Angående denna produkt är det tyvärr omöjligt att säga en belastning eftersom det är så många utomstående faktorer som spelar roll, till exempel material den fästs i eller plugg som används. Men generellt brukar man säga att den klarar en belastning på 1-3 kg.

3. Så här monteras takkrokar och lampkrokar i tak:

 • Trätak (materialet är antingen solid träregel, eller plywood, OSB skiva): Placera produkten på önskat ställe och skruva sedan in takkroken direkt i taket. (ingen förborrning eller pluggning behövs.

 • Sten-, betong- och gipstak: För att montera produkten i dessa underlag krävs en borr samt en plugg som är avsedd för materialet ditt tak består utav. 

 1. Borra ett hål på önskad placering.

 2. Avlägsna så mycket damm som möjligt med hjälp av en dammsugare och trasa.

 3. Placera sedan pluggen i hålet och skruva fast produkten. 

4. Så här tar du bort en lampkrok:

 1. Skruva loss produkten.

 2. Avlägsna pluggen om sådan använts vid montering.

 3. För att bli av med hålet i taket kan till exempel spackel användas.

 4. Kroken är nu avlägsnad, hålet igenspacklat och du kan montera produkten på ett annat ställe ifall så önskas.